Projectleider OR Nieuwe Stijl HVOQuerido Amsterdam

De OR van HVOQuerido heeft Danthe de opdracht gegeven een projectleider te leveren voor het project OR Nieuwe Stijl. Dannie Brus gaat deze opdracht realiseren. 

HVOQuerido werkt meer en meer met zelforganisatie op de werkvloer. De OR wil meegaan in deze beweging. Maar de OR wil ook meer mensen betrekken bij de medezeggenschap. Snellere besluitvorming met de OR vooraan in het proces. Meedoen stimuleren, dat is het doel. 

Er is een projectgroep gevormd bestaande uit leden van de OR, management, P&O en directie. 

Wilt u meer informatie bel dan met Dannie Brus 06 51408584 of een mail naar