Workshop Zelfregie door Danthe bij FNV Zorg & Welzijn

Dannie Brus heeft op 6 november 2015, op een bijeenkomst van FNV Zorg & Welzijn, twee workshops verzorgd over het thema zelfsturing en zelforganisatie. Het was met 300 deelnemers een druk bezochte manifestatie. Bij elke workshop waren er zo’n 50 ervaringsdeskundigen. Mensen die werken in teams waar een label van zelforganisatie op geplakt is. Of het ook zo is was de vraag die werd gesteld.

Duidelijk werd dat veel van de aanwezigen kritiek hadden op de gevolgen voor de kwaliteit van de arbeid. Veel “niet productiewerk” moet in eigen tijd gedaan worden, er is veelal geen vervanging bij ziekte, de werkdruk wordt hoger, er komen ook onderlinge spanningen en vaak geen mogelijkheid om misstanden aan te pakken. Door het management worden mooie vooruitzichten beloofd. Nu eerst zelf investeren, eigen tijd en energie, dan wordt het straks allemaal wel heel mooi. Eerst het zuur en dan het zoet.

Het dilemma is dat we de beweging naar meer autonomie op de werkvloer met elkaar graag ondersteunen. Dat is het doel naar wij streven! Hoe je als teamlid, OR lid of vakbondskaderlid kan werken aan echte zelfregie was het centrale thema van deze workshop.

Door de uitwisseling van ervaringen hebben veel deelnemers weer voldoende nieuwe ideeën mee genomen. Dannie gaf nog een paar tips aan die je kan terugvinden in de presentie die meer informatie geeft dan die is vertoond in de workshop. Klik hier.