Over Danthe

Danthe is van mening dat medezeggenschap er toe moet leiden dat de medewerker, en indien van toepassing de cliënt, invloed krijgt op de besluiten die de m² rond haar of zijn ‘werkplek’ raken. Die invloed krijgen medewerkers en cliënten niet indien medezeggenschap zich beperkt tot overleg tussen het formele medezeggenschapsorgaan en haar bestuurder

Wil je verder lezen: klik dan hier